ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะเป็นกอ ขนาด 13 นิ้ว สูง 5.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะเป็นกอ ขนาด 13 นิ้ว สูง 5.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 13 นิ้ว สูง 5.5 เมตร  ลักษณะเป็นไม้กอ  ต้นเสี้ยวป่า หรือต้นเสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ยืนต้นกึ่ง ไม้เครือ ให้พุ่มที่ดีมาก สามารถปลูกในที่จำกัด หรือติดโครงสร้างบ้าน หรืออาคารได้ และกิ่งยังไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย เหมาะ ไว้เป็นจุด นั่งเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ

ขายราคา 14,000 บ.

+++  ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
+++  ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

สนใจติดต่อ

เรามาต้นไม้หลายชนิดและขนาดครับสนใจยังไงโทรถามได้เลย
ไม่สะดวกมาดูยังไงเรายินดีส่งรูปต้นไม้ปัจจุบันให้ท่านครับ
ราคาต้นไม้ไม่รวมค่าปลูกและค่าส่งนะครับ ต้นไม้อยู่สระบุรีแวะมาดูได้
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
Email : wutjpy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/sirasak.kormpar
Facebook Page : คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าเพจ เฟสบุคของเรา

ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม,ต้นเสี้ยวป่า,ต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะเป็นกอ ขนาด 17 นิ้ว สูง 6 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะเป็นกอ ขนาด 17 นิ้ว สูง 6 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า 17 นิ้ว

ขายต้นเสี้ยวป่า 17 นิ้ว

ขายต้นเสี้ยวป่า 17 นิ้ว

ขายต้นเสี้ยวป่า 17 นิ้ว

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 17 นิ้ว สูง 6 เมตร  ลักษณะเป็นไม้กอ  ต้นเสี้ยวป่า หรือต้นเสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ยืนต้นกึ่ง ไม้เครือ ให้พุ่มที่ดีมาก สามารถปลูกในที่จำกัด หรือติดโครงสร้างบ้าน หรืออาคารได้ และกิ่งยังไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย เหมาะ ไว้เป็นจุด นั่งเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ

ขายราคา 17,000 บ.

+++  ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
+++  ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

สนใจติดต่อ

เรามาต้นไม้หลายชนิดและขนาดครับสนใจยังไงโทรถามได้เลย
ไม่สะดวกมาดูยังไงเรายินดีส่งรูปต้นไม้ปัจจุบันให้ท่านครับ
ราคาต้นไม้ไม่รวมค่าปลูกและค่าส่งนะครับ ต้นไม้อยู่สระบุรีแวะมาดูได้
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
Email : wutjpy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/sirasak.kormpar
Facebook Page : คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าเพจ เฟสบุคของเรา

ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม,ต้นเสี้ยวป่า,ต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะเป็นกอ ขนาด 19 นิ้ว สูง 5.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะเป็นกอ ขนาด 19 นิ้ว สูง 5.5 เมตร

ขายต้นชงโคป่า

ขายต้นชงโคป่า

ขายต้นชงโคป่า เสี้ยวป่า

ขายต้นชงโคป่า เสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 19 นิ้ว สูง 5.5 เมตร  ลักษณะเป็นไม้กอ  ต้นเสี้ยวป่า หรือต้นเสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ยืนต้นกึ่ง ไม้เครือ ให้พุ่มที่ดีมาก สามารถปลูกในที่จำกัด หรือติดโครงสร้างบ้าน หรืออาคารได้ และกิ่งยังไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย เหมาะ ไว้เป็นจุด นั่งเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ

ขายราคา 17,000 บ.

+++  ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
+++  ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

สนใจติดต่อ

เรามาต้นไม้หลายชนิดและขนาดครับสนใจยังไงโทรถามได้เลย
ไม่สะดวกมาดูยังไงเรายินดีส่งรูปต้นไม้ปัจจุบันให้ท่านครับ
ราคาต้นไม้ไม่รวมค่าปลูกและค่าส่งนะครับ ต้นไม้อยู่สระบุรีแวะมาดูได้
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
Email : wutjpy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/sirasak.kormpar
Facebook Page : คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าเพจ เฟสบุคของเรา

ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม,ต้นเสี้ยวป่า,ต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 14 นิ้ว สูง 6.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว  ขนาด 14 นิ้ว สูง 6.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 14 นิ้ว สูง 6.5 เมตร  ลักษณะต้นคู่  ต้นเสี้ยวป่า หรือต้นเสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ยืนต้นกึ่ง ไม้เครือ ให้พุ่มที่ดีมาก สามารถปลูกในที่จำกัด หรือติดโครงสร้างบ้าน หรืออาคารได้ และกิ่งยังไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย เหมาะ ไว้เป็นจุด นั่งเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ

ขายราคา 15,000 บ.

+++  ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
+++  ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

สนใจติดต่อ

เรามาต้นไม้หลายชนิดและขนาดครับสนใจยังไงโทรถามได้เลย
ไม่สะดวกมาดูยังไงเรายินดีส่งรูปต้นไม้ปัจจุบันให้ท่านครับ
ราคาต้นไม้ไม่รวมค่าปลูกและค่าส่งนะครับ ต้นไม้อยู่สระบุรีแวะมาดูได้
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
Email : wutjpy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/sirasak.kormpar
Facebook Page : คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าเพจ เฟสบุคของเรา

ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม,ต้นเสี้ยวป่า,ต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะ เป็นต้นคู่ ขนาด 15 นิ้ว สูง 6 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะ เป็นต้นคู่ ขนาด 15 นิ้ว สูง 6 เมตร

ขายต้นเสี้ยป่าดอกขาว

ขายต้นเสี้ยป่าดอกขาว

https://mailomgardentree.files.wordpress.com/2015/10/sam_2795.jpg

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 15 นิ้ว สูง 6 เมตร  ลักษณะต้นคู่  ต้นเสี้ยวป่า หรือต้นเสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ยืนต้นกึ่ง ไม้เครือ ให้พุ่มที่ดีมาก สามารถปลูกในที่จำกัด หรือติดโครงสร้างบ้าน หรืออาคารได้ และกิ่งยังไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย เหมาะ ไว้เป็นจุด นั่งเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ

ขายราคา 15,000 บ.

+++  ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
+++  ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

สนใจติดต่อ

เรามาต้นไม้หลายชนิดและขนาดครับสนใจยังไงโทรถามได้เลย
ไม่สะดวกมาดูยังไงเรายินดีส่งรูปต้นไม้ปัจจุบันให้ท่านครับ
ราคาต้นไม้ไม่รวมค่าปลูกและค่าส่งนะครับ ต้นไม้อยู่สระบุรีแวะมาดูได้
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
Email : wutjpy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/sirasak.kormpar
Facebook Page : คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าเพจ เฟสบุคของเรา

ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม,ต้นเสี้ยวป่า,ต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายต้นเสี้ยวดอกขาว,ขายไม้ล้อม,ขายไม้ขุดล้อม

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ลักษณะเป็นกอ ขนาด 18 นิ้ว สูง 6.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว  ลักษณะเป็นกอ ขนาด 18 นิ้ว สูง 6.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 18 นิ้ว สูง 6.5 เมตร ลักษณะเป็นไม้กอ ต้นเสี้ยวป่า หรือต้นเสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ยืนต้นกึ่ง ไม้เครือ ให้พุ่มที่ดีมาก สามารถปลูกในที่จำกัด หรือติดโครงสร้างบ้าน หรืออาคารได้ และกิ่งยังไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย เหมาะ ไว้เป็นจุด นั่งเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ

ขายราคา 15,000 บ.

+++  ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
+++  ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

สนใจติดต่อ

เรามาต้นไม้หลายชนิดและขนาดครับสนใจยังไงโทรถามได้เลย
ไม่สะดวกมาดูยังไงเรายินดีส่งรูปต้นไม้ปัจจุบันให้ท่านครับ
ราคาต้นไม้ไม่รวมค่าปลูกและค่าส่งนะครับ ต้นไม้อยู่สระบุรีแวะมาดูได้
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
Email : wutjpy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/sirasak.kormpar
Facebook Page : คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าเพจ เฟสบุคของเรา

 

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 16 นิ้ว สูง 5.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 16 นิ้ว สูง 5.5 เมตร

ขายต้นเสี้ยวดอกขาว

ขายต้นเสี้ยวดอกขาว

ขายต้นเสี้ยวป่า เสี้ยวเครือ หรือ ต้นชงโคป่าดอกขาว ขนาด 16 นิ้ว สูง 5.5 เมตร ต้นเสี้ยวป่า หรือต้นเสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ยืนต้นกึ่ง ไม้เครือ ให้พุ่มที่ดีมาก สามารถปลูกในที่จำกัด หรือติดโครงสร้างบ้าน หรืออาคารได้ และกิ่งยังไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย เหมาะ ไว้เป็นจุด นั่งเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ

ขายราคา 18,000 บ.

+++  ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
+++  ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

สนใจติดต่อ

เรามาต้นไม้หลายชนิดและขนาดครับสนใจยังไงโทรถามได้เลย
ไม่สะดวกมาดูยังไงเรายินดีส่งรูปต้นไม้ปัจจุบันให้ท่านครับ
ราคาต้นไม้ไม่รวมค่าปลูกและค่าส่งนะครับ ต้นไม้อยู่สระบุรีแวะมาดูได้
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
Email : wutjpy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/sirasak.kormpar
Facebook Page : คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าเพจ เฟสบุคของเรา

ขายไม้ล้อม ขายต้นเงาะโรงเรียน ขนาด 7 นิ้ว สูง 5 เมตร

 

ขายไม้ล้อม ขายต้นเงาะโรงเรียน ขนาด 7 นิ้ว สูง 5 เมตร

ต้นเงาะโรงเรียนเป็นผลไม้กินได้ อร่อย เงาะ โรงเรียน จากสวนครับ ขนาด 7 นิ้ว สูง 5 เมตร
8000 บ.

ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง และค่าปลูกนะครับ
ติดต่อมาถามค่าส่งและค่าปลูกยังไงได้ครับ

ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า ดอกขาว 16 นิ้ว 6 สูง 5.5 เมตร

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า ดอกขาว 16 นิ้ว 6 สูง 5.5 เมตร

ขายไม้ล้อม ขายต้นเสี้ยวป่า ดอกขาว 16 นิ้ว 6 สูง 5.5 เมตร
ต้นเสี้ยวป่าเป็นไม้ยืนต้น กึ่งไม้เครือ ดอกขาวพวงสวย และหอมอ่อนๆ ผลัดใบ ให้ร่มเงาดีมาก
เหมาะปลูกไว้แล้วเอาโต๊ะมานั่งเล่นใต้ต้น หรือจะใช้กิ่งพันกันทำเป็นซุ้มหลังคาได้ กำลังเป็นที่นิยม
ปลูกใบบ้านได้ ให้พุ่มสวย โตช้า ให้กิ่งและร่มเงาไว กิ่งเป็นลักษณะเถาวัลย์ ไม่ทำอันตรายหลังคา

ขายราคา 18000 บ. ราคาไม้ยังไม่รูปค่าปลูกและค่าส่งนะครับ

สนใจติดต่อ
มีต้นเดี๋ยวนะครับ
หรือ
ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy

เป็นเพื่อนเราได้ที่นี่
http://www.facebook.com/sirasak.kormpar

ขายไม้ล้อม ขายต้นสตาร์แอปเปิ้ล ขนาด 10 นิ้ว สูง 7 เมตร

 

ขายไม้ล้อม ขายต้นสตาร์แอปเปิ้ล ขนาด 10 นิ้ว สูง 7 เมตร
ไม้ไม่ผลัดใบให้ร่มเงา เหมาะสำหรับปลูกบังแดดที่บ้าน โตช้า ให้พุ่มไว ปลูกไกล้บ้านและกำแพงได้ เพราะโตช้า ผลกินอร่อย
ขายต้นสตาร์ แอปเปิ๊ล 10 นิ้ว ราคา 12000 บ.
ราคานี้ไม่รวมค่าปลูก และค่าส่งนะครับ
มีต้นเดี๋ยวนะครับ
หรือ
ติดต่อ วุฒิศักดิ์
0877576323
0903909013
ติดต่อทาง Line ID : wutjpy
เป็นเพื่อนเราได้ที่นี่
http://www.facebook.com/sirasak.kormpar